Bli Medlem 

 

 

Bli gärna medlem hos oss, du behöver inte ens vara fågelägare utan det räcker med ett fågelintresse. Kom gärna på våra månadsmöten, så vi får träffas och diskutera m.m.

För att bli medlem så sätts medlemsavgiften in på pg 14 87 73 - 5.

Medlemsavgiften är 350:- per år, vilket fördelar sig följande:

Tidningen Svensk Fågelhobby  230:-

Förbundsavgift  50:-

Lokalföreningsavgift:  70:-

 

 

 

Skriv namn, adress, telefonnummer och ev. fågelinnehav på talongen, och blir det problem med att få plats på t.ex. internetbetalning, så ring eller skriv e-post till vår kassör.

Medlemmarnas uppgifter samlas i en matrikel med ev. fågelinnehav, som alla medlemmar får, så är det någon uppgift ni inte vill ha med, så meddela även det.

OBS! Medlemsavgiften för kommande år fastställs på Riksförbundets årsmöte på hösten för kommande år, vilket kan innebära en ändring av avgiften.