Om Föreningen  

 

 

Dalarnas Burfågelförening har funnits sedan 1970-talet i olika skepnader.

Föreningen är ideell, och är ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby som har ca 900 medlemmar i hela riket. Riksförbundet tillhandahåller bl.a. medlemstidningen Svensk Fågelhobby, som utkommer med 6 nummer per år.

Föreningens uppgift är att:

·        söka bibringa allmänheten ökade kunskaper om fåglar och deras levnadsförhållanden

·        väcka intresse för fåglarnas skydd

·        stå allmänheten till tjänst med råd och upplysningar om fåglar

·        lämna en sund och korrekt information om fågelvård

Vi har månadsmöten, utom i juni och juli, i en lokal i Borlänge. Vi har även möten hemma hos medlemmar. Mötesdatum sätts på första mötet på varje halvår.

Föreningen har ett 40-tal medlemmar.